Generacija studenata koja je godine 1967. upisala Geodetski fakultet, našla se je na Fakultetu 27. listopada 2017. i proslavila 50 godina od upisa. Skup generacije održan je uz podršku Udruge bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta (AMCA-Geof), čiji je predsjednik dr. sc. Zdravko Kapović, prof. emerit. i sam pripadnik ove generacije, te uz veliku pomoć Zlatka Kutena. Prva dva susreta, povodom 20 i 40 godina od upisa organizirao je, danas pokojni, Davor Kratofil.

"Generacija 67" prigodom proslave 40 g. od upisa, listopad 2008. g.

Prva klupa s lijeva: Antun Škarica, Nikola Ivošević, Rade Kovačević, pok. Petar Nogalo, Zlatko Kuten

Druga klupa: Zdravko Kapović, pok. Davor Kratofil, Marijan Matojina, Jadranko Izetbegović, Ivo Radman i Živko Štimac

Treća i četvrta klupa: Zlatko Medić, Ljiljana Bubanj (r. Knežević), , Zlata Funč (r. Potužak), Vlado Prutki i Ana Ivančević (r. Horvatinović)

Na druženju povodom 40 godina od upisa (listopad 2008.) bio je dr. sc. Nedjeljko Frančula prof. emerit Geodetskog fakulteta. On je u vrijeme našeg studiranja bio asistent iz Kartografije.

"Generacija 67" ponovo je zasjela u klupe koje su napustili prije 50-ak godina. Prema popisu iz 1967. godine Geodetski fakultet je upisalo 120 studenata, a studij je završilo njih 30-tak (doduše neki su se prebacili i završili druge fakultet).

Spomenut ćemo da su Geodetski fakultet 1967. godine upisali, između ostalih: Davor Štern (bivši ministar), Jadranko Izetbegović (prof. dr. sc. Građevinskog fakulteta) Milivoj Pašićek (novinar) i Nenad Ivanković (novinar i diplomat).

"Generacija 67" u klupama nakon 50 godina, 27.10.2017.

Prva klupa (s lijeva): Ante Marijanović, Ljiljana Bubanj (r. Knežević), Zlatko Medić, Zlatko Zdunić, Albert Menegon. Luka Zalar, Zdravko Kapović

Drugi i treći red (s lijeva): Marijan Matojina, Srboljub Orlović, Dragutin Vujić, Zlata Funč (r.Potužak), Rade Kovačević, Zlatko Kuten, Ivo Radman

U odsutnosti dekana Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Damira Medaka. "Generaciju 67“ pozdravili su prodekan za nastavu i studente doc. dr. sc. Ante Marendić i prodekan za financije i poslovanje izv. prof. dr. sc. Robert Župan.

Zanimljiva je bila primjedba kolegice Ljiljane Bubanj (r. Knežević) kako su za vrijeme našeg studiranja dekan i prodekani bile starije osobe a danas, kako se vidi, prodekani su vrlo mlade osobe.

Nakon što su nas prodekani upoznali s programima obrazovanja i "životom na Fakultetu", sudionici skupa su razgledali predavaonice, računaonice, knjižnicu AGG-a te Laboratorij za mjerenje i mjernu tehniku u prizemlju Fakulteta. Bilo je zanimljivih komentara glede uvjeta studiranja, računanja i mjerenja danas i prije 50 godina.

Druženje je, uz priče, anegdote i dogodovštine iz studentskih dana te objedom u Studentskom restoranu „Odeon“, trajalo dobrih 5 sati. Posebnih šala i "podbadanja" bilo je na račun dvojice kolega koji su se vrlo hladno i površno pozdravili. Naime, jedan od njih ni do danas nije zaboravio, niti oprostio, što mu je drugi kolega uzeo izračunati program s vježbi i predao ga kao svoj. Niti pedeset godina poslije taj "incident" nije zaboravljen. Razišli smo se u veselom raspoloženju, stiskom ruke , uz pozdrav – do novog susreta.