U organizaciji udruge AMCA-Geof 12. veljače 2016. u velikoj dvorani Geodetskog fakulteta održano je predavanje o aktualnostima stanja geodetske struke. Uvodnu riječ u događanje dao je predsjednik AMCA-Geof prof. emeritus Zdravko Kapović, a predavač je bio Damir Pahić, direktor Zavoda za fotogrametriju d.d. koji je održao predavanje pod nazivom „Stanje u geodetskoj djelatnosti 2010. – 2015.“. Predavanju je prisustvovalo sedamdesetak prijatelja geodezije.

Predavanjem je obuhvaćen institucionalni, pravni i programski okvir geodetske djelatnosti, te stanje u geodetskoj djelatnosti s prijedlozima poboljšanja situacije i mogućim pravcima reformi. U vrlo zanimljivom predavanju dokumentiranom s nizom konkretnih pokazatelja i brojaka o stanju geodetske djelatnosti u proteklih pet godina kolega Pahić je jasno ukazao na trenutno teško stanje geodetske struke, na probleme i uzroke problema te iznio svoje viđenje mogućeg izlaska iz krize, odnosno pravaca reforme.

U organizaciji udruge AMCA-Geof 08. prosinca 2017. u predavaonici 119 na Geodetskom fakultetu održano je predavanje o primjeni suvremenih geodetskih mjernih metoda u željeznici. Uvodnu riječ u događanje dao je predsjednik AMCA-Geof prof. emeritus Zdravko Kapović, a predavač je bio dr. sc. Goran Buble (Amberg Technologies AG, Švicarska) koji je održao predavanje pod nazivom „Suvremeni geodetski mjerni sustavi u projektiranju i izgradnji željezničke infrastrukture“.

Predavanju je prisustvovalo sedamdesetak sudionika (studenti i nastavnici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, djelatnici privatnih geodetskih tvrtki, Hrvatskih željeznica, IGH-a, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu...).

U sklopu predavanja prikazana je željeznička infrastruktura širom svijeta koja se mijenja velikom brzinom, uz konstantne zahtjeve povećanja brzine putovanja i kapaciteta željezničkih linija. Kao rezultat toga, geodetski radovi na željezničkim prugama, kao jedni od vitalnih radova u održavanju postojećih linija i izgradnji novih, suočeni su rastućim izazovima, pogotovo u pogledu ekonomičnosti, točnosti i pouzdanosti. Potreba za fleksibilnošću tehnologije mjerenja i osoblja je također sve veća. Obim projekata je vrlo varijabilan i ad-hoc projekti su postali pravilo, predstavljajući izazove za planiranje i implementaciju geodetskih radova.

Tradicionalne geodetske metode, još uvijek standardne u velikom broju slučajeva širom svijeta, sve češće se pokazuju kao neadekvatne i zastarjele, i u pravilu ne mogu pratiti potrebe modernih željeznica. Klasične geodetske metode, iako često visoko točne i pouzdane, ne zadovoljavaju novo postavljene zahtjeve prema ekonomičnosti. Proizvođači geodetske opreme prepoznali su gore navedene trendove i počeli nuditi rješenja koja su fleksibilna, modularna, laka za upravljanje, pouzdana i visoko precizna.

Predavanjem je bio obuhvaćen pregled suvremenih geodetskih metoda i radova u željeznici kroz sve projektne faze (projektiranje, izgradnja i održavanje), globalni trendovi upotrebe naprednih tehnologija i cloud platforme korištene za vizualizaciju i pohrane velikih količina infrastrukturnih podataka.

Ovim putem pozivamo Vas, drage bivše studente i prijatelje Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da postanete član naše i vaše AMCA-Geof. Također, pozivamo sve kolege koji misle da imaju što reći, ispričati geodetskoj javnosti o nekoj zanimljivoj temi da se jave kako bi im naša Udruga to omogućila