Pri fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu osnovane su ili se osnivaju AMAC/AMCA udruge koje okupljaju svoje bivše studente. S druge strane, nekadašnji članovi našeg Sveučilišta koji žive i djeluju van granica naše zemlje osnovali su svoje udruge diljem svijeta. Svaka od tih udruga ima svoje pojedinisti organizacije i djelovanja, ali im je svima zajednička zadaća okupljanje svojih alumnija i promicanje alumni ideje među sadašnjim i budućim članovima. AMAC/AMCA udruge u zemlji i neformalno su objedinjene pod nazivom AMAC Domus, a udruge osnovane u inozemstvu pod nazivom AMAC Mundus.

AMAC Domus i AMAC Mundus udruge okupljene su u Savez AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu koje ima svoje Predsjedništvo, Časni sud i Nadzorno povjerenstvo. Predsjednici i članovi tijela Saveza biraju se svake četiri godine na Saboru Saveza.

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, AMCA-Geof, osnovana je po uzoru na mnoge slične udruge posebno u anglosaksonskim zemljama, gdje je postojanje takvih udruga dugogodišnja tradicija. Zadnjih godina se i u kontinentalnom dijelu Europe osniva sve više takvih udruga shvaćajući sve prednosti koje sveučilišta mogu imati od postojanja i rada takvih udruga.

Za razliku od mnogih strukovnih udruga, alumni udruge okupljaju nekadašnje studente i prijatelje određenog fakulteta ili sveučilišta želeći na razne načine pomoći prosperitetu i ugledu sveučilišta na kojem su stekli diplome. Djelokrug rada ovakvih udruga vidljiv je i iz glavnih odrednica statuta.

Uz naziv udruge na hrvatskom jeziku obično se koristi skraćenica latinskog naziva, koja je za našu udrugu AMCA-Geof: Almae Matris Croaticae Alumni - Geodaesia Facultas.

Zašto se osnivaju udruge AMCA?

 • Zato jer naše međusobne veze nakon diplomiranja slabe, a mnoge se i prekidaju, naročito s kolegama u inozemstvu.
 • Zato jer nas sve povezuje pripadnost našoj Alma mater - Sveučilištu u Zagrebu, a naročito našem Fakultetu
 • Zato jer nas je naš Fakultet osposobio za uspješan i kreativan rad u struci te želimo pratiti njegov rad i pomagati mu tako da bude još bolji i još više doprinosi razvoju naše struke i kroz to Hrvatske u cjelini.
 • Zbog dugogodišnje povijesti Fakulteta (106 godina, odnosno 52 godine na Sveučilištu u Zagrebu), pozamašnog broja stručnjaka i znanstvenika koje je iznjedrio i zbog činjenice da geodetska djelatnost ima značajnu na gospodarski razvitak Hrvatske

Ciljevi AMCA-Geof Udruge:

 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • poticanje i uspostava veza i suradnje Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • očuvanje tradicije Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • promicanje ugleda Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Republici Hrvatskoj i svijetu,
 • skrb za razvitak i napredak Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja geodezije i geoinformatike kao struke i znanosti,
 • utjecaj na razvitak i napredak spoznaje o potrebi očuvanja prirode i čovjekova okoliša,
 • njegovanje i razvitak etike inženjerskog poziva,
 • promicanje ugleda inženjerske struke,
 • uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim Alumni udrugama u Republici Hrvatskoj i u svijetu.